Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Blog ogólnotematyczny | 22 lutego 2024

Scroll to top

Top

Prywatny detektyw

Prywatny detektyw
Asiek
  • On 25 grudnia 2015

Praca detektywa nie polega tylko i wyłącznie na poszukiwaniach osób zaginionych, sprawach kryminalnych, czy rodzinnych. Coraz częściej polega ona na byciu wywiadowcą gospodarczym.

W świetle polskiego prawa prywatny detektyw zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i przekazywaniem zebranych informacji dotyczących osób, przedmiotów i zdarzeń. Praca detektywów jest uregulowana prawnie poprzez ustawę z dnia 6 lipca 2001 roku dotyczącą usług detektywistycznych. Prywatni detektywi działają na zlecenie klientów. W ustawie zastrzeżono jednak, że forma i zakres czynności detektywistycznych nie mogą kolidować z polami zastrzeżonymi dla organizacji oraz instytucji państwowych takich jak policja, prokuratura, służby specjalne, wywiad skarbowy itp.

Generalnie, prywatni detektywi zajmują się sprawami dotyczącymi osób prywatnych lub spraw gospodarczych. W przypadku spraw prywatnych są to najczęściej poszukiwania zaginionych lub ukrywających się osób. Natomiast detektywi gospodarczy weryfikują wiarygodność kontrahentów, ich możliwości płatnicze lub szukają majątku, który mógłby posłużyć jako spłata wierzytelności klientowi. Często to towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują usługi detektywistyczne w przypadku pojawienia się podejrzeń, że zgłoszenia szkód nie odpowiadają ich stanowi w rzeczywistości. Przedsiębiorstwa zaś wynajmują detektywów do spraw związanych z bezprawnym wykorzystywaniem ich nazw handlowych lub zastrzeżonych znaków towarowych. Detektywi przydają się także w sprawach związanych z czynami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji.

Usługi prowadzone przez detektywów podlegają działalności gospodarczej, która natomiast podlega ustawie dotyczącej swobody działalności gospodarczej. Dodatkowo wymagany jest także wpis do rejestru skupiającego działalności detektywistyczne. Obowiązkiem jest także posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Detektywi pochodzący spoza granic Polski mogą przez określony czas wykonywać swoje obowiązki na terytorium RP, jednak muszą zgłosić ów zamiar w ministerstwie spraw wewnętrznych.